Uzņēmēju ieguvumi

  • Katrai darbinieku grupai, ņemot vērā veicamā darba specifiku, ir iespējams izvēlēties savu, atšķirīgu apdrošināšanas segumu.
  • Varam piedāvāt individuāli izstrādātu piedāvājumu, arī ar nestandarta nosacījumiem.
  • Vienā apdrošināšanas polisē varam iekļaut riskus, kas attiecas uz komandējumiem, kā arī uz sporta aktivitātēm.
  • Varam apdrošināt arī tos darbiniekus, kuri ir citu valstu pilsoņi.
  • Seesam Latvia ir viena no nedaudzajām apdrošināšanas sabiedrībām, kuras izsniegtās ceļojumu apdrošināšanas polises akceptē Baltkrievijas Republikas vēstniecība.
  • Seesam Latvia piedāvā arī veselības apdrošināšanu ārzemniekiem uzturēšanās atļaujas saņemšanai.

 

Vēl jūs varētu interesēt

Pieteikties