Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

“Seesam” civiltiesiskās atbildības apdrošināšana uzņēmumiem izstrādāta ar mērķi atlīdzināt neparedzētus izdevumus, kas radušies nejauši, bez iepriekšēja nodoma vai neuzmanības dēļ nodarot kaitējumu vai zaudējumus citām juridiskām vai fiziskām personām vai to īpašumiem. Šādi riski pastāv jebkura uzņēmuma darbībā un var izraisīt nepatīkamas sekas, arī finansiālas.

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas uzdevums ir atlīdzināt gan tiešos, gan izrietošos izdevumus saistībā ar trešo personu veselībai, dzīvībai, fiziskajam stāvoklim nodarītu kaitējumu vai īpašuma bojājumu, veicot saimniecisko darbību.

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir izstrādāta ar mērķi atlīdzināt neparedzētos izdevumus, kuri neuzmanības vai kļūdas dēļ tiek nodarīti trešajai personai, veicot profesionālo darbību.

Atkarībā no konkrētās profesijas tiek atlīdzināti finansiālie zaudējumi, veselībai, dzīvībai, fiziskajam stāvoklim radīts kaitējums, materiālie zaudējumi, kas saistīti ar īpašuma sabojāšanu vai iznīcināšanu. Papildus tiek atlīdzināti arī tiesas izdevumi, ja strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā.

Tāpat “Seesam” piedāvā apdrošināt arī uzņēmuma vadošo amatpersonu atbildību, ļaujot atlīdzināt finansiālus zaudējumus, kas var rasties atbildīgo amatpersonu pienākumu neizpildes, nevērības, neuzmanības, kļūdas vai maldinoša apgalvojuma dēļ.

 

Vēl jūs varētu interesēt

Uzņēmēju ieguvumi

Pieteikties