Seesam piedāvātie vispārējās CTA veidi

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas uzdevums ir atlīdzināt izdevumus saistībā ar trešo personu veselībai, dzīvībai, fiziskajam stāvoklim nodarītu kaitējumu vai īpašuma bojājumu, veicot saimniecisko darbību. Šī apdrošināšana izstrādāta ražošanas, tirdzniecības, nekustamo īpašumu apsaimniekošanas, būvniecības un cita veida pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem.

Seesam piedāvātie vispārējās CTA veidi

 • Ēku īpašnieku un apsaimniekotāju CTA
 • Gadījumiem, kad kaitējums vai īpašuma bojājums nodarīts, veicot ēku un tām piegulošo gruntsgabalu uzturēšanu un apsaimniekošanu.
 • Būvuzņēmēju un būvdarbu veicēju CTA
 • Gadījumiem, kad kaitējums vai īpašuma bojājums nodarīts, veicot celtniecības darbus. Ja būvdarbu veikšanai nepieciešama būvatļauja, tad saskaņā ar LR likumdošanas aktu prasībām tās saņemšanai būvvaldē obligāti jāiesniedz būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.
 • Pasākumu organizatoru CTA
 • Gadījumiem, kad kaitējums vai īpašuma bojājums radies Jūsu organizētā publiskā pasākuma laikā.
 • Atbildības par produkciju CTA
 • Gadījumiem, kad kaitējums vai īpašuma bojājums nodarīts Jūsu uzņēmuma saražotās vai tirgotās produkcijas lietošanas rezultātā.
 • Darba devēju CTA
 • Kases aparātu operatoru CTA
 • Jonizējošā starojuma avotu operatoru CTA
 • Apsardzes komersantu CTA
 • Viesnīcu īpašnieku CTA
 • Lombardu CTA
 • Nomnieku CTA

 

Vēl jūs varētu interesēt

Pieteikties