Elektronisko iekārtu apdrošināšana

“Seesam” piedāvātā elektronisko iekārtu apdrošināšana paredz atlīdzināt zaudējumus, kurus radījusi jebkura pēkšņa un neparedzēta apdrošināto iekārtu fiziska bojāeja vai bojājums, neatkarīgi no rašanās cēloņa, ja vien tas nav minēts polisē kā izņēmums. Ar šo apdrošināšanas veidu iespējams apdrošināt datu apstrādes iekārtas, informācijas un komunikāciju iekārtas, medicīnas un medicīnisko laboratoriju iekārtas; biroja tehniku, sakaru u.c. iekārtas. Apdrošināšanas līgumu var noslēgt gan iekārtas īpašnieks, gan tās nomnieks vai izīrētājs.

“Seesam” atlīdzina pēkšņus, iepriekš neparedzētus elektronisko iekārtu un ārējo informācijas nesēju zaudējumus vai bojājumus, ko izraisījusi nepareiza rīkošanās ar iekārtu, trešās personas tīša vai ļaunprātīga rīcība, zādzība, laupīšana, ielaušanās, demolēšana, ugunsgrēks, applūšana, īssavienojums, zibens, eksplozija, uguns dzēšanas process, sals, dabas stihijas, kā arī kļūdaina konstrukcija un brāķis.

 

Vēl jūs varētu interesēt

Uzņēmēju ieguvumi

Pieteikties