Īpašuma apdrošināšana

“Seesam” piedāvā juridiskajām personām apdrošināt biroju, ražošanas vai noliktavu telpas, visu veidu pamatlīdzekļus (biroju tehniku un aprīkojumu, noliktavu aprīkojumu, ražošanas iekārtas u.c.), kā arī gatavo preču krājumus, izejvielas, datus un programmnodrošinājumu.

Juridisko personu īpašuma apdrošināšanas pamatprincips ir kompensēt zaudējumus apdrošinātā īpašumam tādā apmērā, lai šo īpašumu varētu atjaunot vai aizstāt ar citu tādu pašu vai līdzvērtīgu īpašumu.

Ņemot vērā katra uzņēmuma darbības specifiku, līdztekus pamata risku apdrošināšanai juridiskajām personām piedāvājam arī dažādus papildu apdrošināšanas segumus.

“Seesam” īpašuma apdrošināšanas polise ietver ārpus ēkas esošo inženiertehnisko komunikāciju apdrošināšanu, tāpat atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies saistībā ar elektriskās strāvas kvalitātes izmaiņām publiskajā tīklā, publiskās ūdens, apkures vai kanalizācijas līnijas avāriju, dabas stihiju, ugunsgrēka dzēšanu u.c. Mēs apdrošinām arī ēkas liftu, apkures un ventilācijas iekārtu, apsardzes un ugunsdrošības sistēmu salūšanu.

 

Vēl jūs varētu interesēt

Uzņēmēju ieguvumi

Pieteikties