Saimnieciskās darbības pārtraukums

Uzņēmuma piespiedu dīkstāve īpašuma bojājuma vai zaudējuma gadījumā var radīt nopietnus šķēršļus uzņēmuma attīstībai. Uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšanas pamatprincips ir kompensēt dīkstāves radītos zaudējumus tā, lai klients pēc negadījuma būtu līdzvērtīgā finansiālajā situācijā kā iepriekš.

Seesam uzņēmējdarbības pārtraukuma apdrošināšana kompensē uzņēmuma fiksētās izmaksas un peļņu gadījumā, ja uzņēmējdarbība apstājusies sakarā ar neparedzētiem īpašuma bojājumiem, kuru dēļ zaudēti potenciālie ienākumi. Bojājumu cēloņi visbiešāk ir uguns vai ūdens iedarbība, iekārtu salūšana un citi neparedzēti fiziski defekti. Šī apdrošināšana nesedz tīrus finansu zaudējumus, kas radušies, piemēram, pārmaiņu dēļ tirgū.

Apdrošināt uzņēmējdarbības pārtraukšanu var ne vien ražotāji, bet arī pakalpojumu sniedzēji. Piemēram, uzņēmumiem, kuru darbība galvenokārt notiek birojos, ir piemērota papildu izmeksu apdrošināšana, kas sedz finanšu zaudējumus, ja sakarā ar pārvākšanos, tehnikas īri, papildu pakalpojumu pirkšanu u.tml. ir bojāts vai zaudēts īpašums. Namīpašniekiem un uzņēmumiem, kas iznomā telpas, ir noderīga īres ieņēmumu apdrošināšana, kas sedz īpašuma zaudējuma dēļ neiegūtās īres maksas no īrniekiem vai nomniekiem.

 

Vēl jūs varētu interesēt

Pieteikties