Uzņēmēju ieguvumi

 • Lēmumu par atlīdzības izmaksu Seesam pieņem desmit darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
 • Apdrošināšanas atlīdzības Seesam izmaksā piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Atlīdzības līdz 1500 EUR tiek izmaksātas divu darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas un zaudējumu protokola parakstīšanas.
 • Seesam sedz apdrošināšanas gadījuma ekspertīzes izmaksas.
 • Apdrošinot nekustamo īpašumu, automātiski tiek apdrošinātas stacionāri piestiprinātas reklāmas izkārtnes, antenas un videonovērošanas kameras.

Seesam apdrošina arī:

 • inženiertehniskās komunikācijas ārpus ēkas;
 • pret zaudējumiem, kas var rasties dēļ elektrības kvalitātes izmaiņu dēļ publiskajā tīklā;
 • pret zaudējumiem vai bojājumiem, kas var rasties saistībā ar publiskās ūdens, apkures vai kanalizācijas līnijas avāriju;
 • pret zaudējumiem telpu apdarei, kuri var rasties sniega kušanas laikā;
 • ēkas liftu, apkures un ventilācijas iekārtu, apsardzes un ugunsdrošības sistēmu salūšanu.

Seesam piedāvā iespēju papildus apdrošināt:

 • pārnēsājamo portatīvo tehniku laikā, kad tā tiek lietota Baltijas valstu teritorijā;
 • teritorijas labiekārtojumu – soliņus, galdus, karogu mastus, rotaļu laukuma elementus, celiņu ieseguma materiālu, apgaismojumu (10% no ēkas apdrošinājuma summas).

 

Vēl jūs varētu interesēt

Pieteikties