Uzņēmēju ieguvumi

 • Lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu Seesam pieņem divu darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
 • Sava apdrošinātā transportlīdzekļa remontu Jūs varat veikt jebkurā autoservisā pēc savas izvēles.
 • Seesam KASKO piedāvā jaunvērtības apdrošināšanu jauniem transportlīdzekļiem, apdrošinot risku “Jaunvērtība”.
 • Bojājumu vai zādzības gadījumos Seesam nodrošina vai apmaksā nomas auto no pirmās dienas, ja ir apdrošināts risks “Aizvietošana”.
 • Seesam atlīdzina izdevumus, kas transportlīdzekļa vadītājam un pasažieriem radušies negadījuma rezultātā, ja ir apdrošināts risks “Nelaimes gadījumi”.
 • Jums ir iespēja izvēlēties 0% pašrisku automašīnas bojājumiem.

Seesam KASKO atlīdzina arī zaudējumus un izdevumus:

 • par hidrotrieciena radītiem bojājumiem, transportlīdzeklim iebraucot peļķēs vai applūdušās vietās;
 • par bojājumiem, kurus transportlīdzekļa virsbūvei nodarījuši dzīvnieki vai putni;
 • par bojājumiem, kas radušies auto transportēšanas laikā uz kuģa, prāmja vai evakuatora;
 • par nozagtu auto pilnā apmērā arī tādos gadījumos, kad transportlīdzekļa atslēgas vai reģistrācijas apliecība ir nozagtas no aizslēgtas un uzlauztas telpas;
 • par jaunas transportlīdzekļa aizdedzes atslēgas izgatavošanu, ja tā nozagta no aizslēgtas telpas;
 • par jaunas transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmes izgatavošanu, ja tā ir nozagta;
 • par bojājumiem velosipēdam, kas radušies ceļu satiksmes negadījuma rezultātā, ja velosipēds atradies uz transportlīdzeklim piestiprināta velosipēda turētāja.
 • Gadījumā, ja apdrošinātais auto pēc negadījuma nav braucamā stāvoklī, Seesam atlīdzina izdevumus, kas transportlīdzekļa vadītājam un pasažieriem radušies ārpus Latvijas, lai varētu turpināt braucienu.
 • Mēs nodrošinām diennakts palīdzību uz ceļiem, ieskaitot motora iedarbināšanu ar starta vadiem, riteņa nomaiņu, degvielas piegādi, defektu novēršanu, transportlīdzekļa un pasažieru transportēšanu.
 • Ja zaudējumu atlīdzības izmaksa tiek aizkavēta Seesam vainas dēļ, atlīdzība klientam tiek izmaksāta ar līgumā paredzētajiem nokavējuma procentiem.
 • Jūs varat izvēlēties sev ērtāko veidu zaudējumu atlīdzības pieteikuma iesniegšanai: Seesam interneta mājas lapā, pie sadarbības partneriem vai jebkurā Seesam filiāles klientu apkalpošanas centrā Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā.

 

Vēl jūs varētu interesēt

Pieteikties