Kritisko saslimšanu apdrošināšana

Kritisko saslimšanu apdrošināšana ir viens no veselības apdrošināšanas veidiem, kas paredz vienreizējas summas izmaksu, ja apdrošinātā persona saslimst ar kādu dzīvībai bīstamu slimību.

Biežākās diagnosticētās saslimšanas:

Vēzis, miokarda infarkts, insults, paralīze un Laimas slimība.

Seesam piedāvātās iegādes iespējas:

Var iegādāties gan kā atsevišķu apdrošināšanas veidu, gan iekļaujot to veselības apdrošināšanas vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisē.

Individuāls risinājums katram uzņēmumam:

Katram uzņēmumam vai darbiniekam var tikt noteikta vēlamā apdrošinājuma summa un apdrošināšanas programma, ņemot vērā uzņēmuma specifiku un apdrošināmo darbinieku skaitu. Apdrošināt var darbiniekus jebkurā vecumā.

Iestājies apdrošināšanas gadījums:

Iestājoties kritisko slimību apdrošināšanas gadījumam, Seesam apdrošinātajai personai, apgādnieku zaudējušajai personai vai apdrošinātās personas ģimenes locekļiem izmaksā naudas pabalstu bez jebkādiem ierobežojumiem un nosacījumiem, kā šo naudu izlietot.

Atlīdzību izmaksas iespējamā izmantošana:

  • medicīnisko pakalpojumu izdevumu segšanai
  • rehabilitācijai
  • mājas pārveidošanai atbilstoši slimību pārcietušās personas vajadzībām
  • pārkvalificēties citam darbam, lai apdrošinātā persona varētu pielāgoties jaunajai dzīves situācijai
  • saslimušās personas ģimenes locekļu finansiālu aizsardzību

 

Vēl jūs varētu interesēt

Uzņēmēju ieguvumi

Pieteikties