Uzņēmēju ieguvumi

  • Uzņēmumiem, kuri apdrošinājuši savus darbiniekus pret nelaimes gadījumiem, LR normatīvajos aktos ir paredzēti nodokļu atvieglojumi.
  • Apdrošināšanas prēmija netiek aplikta ar uzņēmuma ienākuma nodokli, t.i., uzņēmuma peļņu drīkst samazināt par apdrošināšanas prēmijas maksājumiem;
  • Ja apdrošināšanas prēmija nepārsniedz 10% no apdrošinātās personas gada bruto darba samaksas, kā arī nepārsniedz 426,86 EUR, tad tā nav jāapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un tā netiek ietverta sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektā.
  • Ikviens darba devējs var izvēlēties savam uzņēmumam optimālo apdrošinājuma summu un apdrošināšanas riskus, ņemot vērā uzņēmuma darbības profilu, darbinieku skaitu un nodarbošanos.
  • Nelaimes gadījumu apdrošināšana var būt spēkā 24 stundas diennaktī vai tikai darba laikā, ieskaitot ceļu uz darbu un no tā.
  • Apdrošināšana var būt spēkā visā pasaulē, Baltijas valstīs vai tikai Latvijas teritorijā.

 

Vēl jūs varētu interesēt

Pieteikties