Cenrādis

Spēkā no 12.01.2015.

“Seesam Insurance AS” Latvijas filiāles veselības aprūpes pakalpojumu cenrādis par pakalpojumiem, kurus paredz personas veselības apdrošināšanas programma un kuri saņemti ārpus līgumorganizācijām vai nav iekļauti līgumorganizācijas apmaksājamo pakalpojumu sarakstā.

Procentuālajām polisēm iesniegtajā čekā norādītā pilnā summa tiek pielīdzināta līdz cenrādī norādītajam limitam un izmaksājamā summa ir atbilstoši % programmai. MK noteikumu Nr. 1046, 40. p. noteiktiem pacientiem, ģimenes ārstu, pediatru, internistu konsultācijas, apmaksā pacienta iemaksas apmērā!

Cenu izmaiņas ir atkarīgas no līgumorganizāciju pieteiktajām izmaiņām. Ja apdrošinātā persona iesniedz maksājumu apliecinošu dokumentu par pakalpojumu, kas nav norādīts cenrādī, tad atlīdzība tiek aprēķināta, izvērtējot līgumiestāžu vidējo izcenojumu par šo pakalpojumu.

 

Vēl jūs varētu interesēt

Pieteikties