Uzņēmēju ieguvumi

“Seesam” operatīvi sagatavos piedāvājumu ikvienam darba devējam atbilstoši viņa vēlmēm un vajadzībām, ņemot vērā uzņēmuma darbības nozari.


  • AUGSTĀKS DARBA RAŽĪGUMS UN DARBINIEKU LOJALITĀTE

Veselības apdrošināšana sekmē to, ka darbinieks laikus apmeklē ārstu. Tas ļauj agrīnā stadijā atklāt un ātrāk izārstēt saslimšanas.

Darbinieku slimošanas laiks ir īsāks, tādējādi samazinās darba devēja izdevumi par slimības lapu apmaksu un darbinieka aizvietošanu.

Veselības apdrošināšana motivē darbiniekus un palielina viņu lojalitāti uzņēmumam.

  • NODOKĻU ATVIEGLOJUMI

Ja apdrošināšanas prēmija nepārsniedz 10% no apdrošinātās personas gada bruto darba samaksas un nepārsniedz 426.84EUR, tad to neapliek ar ienākuma nodokli un neietver sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektā.

  • PRIEKŠROCĪBAS DARBA DEVĒJIEM, APDROŠINOT "SEESAM"

“Seesam” nenosaka minimālo apdrošināmo darbinieku skaitu.

Apdrošināšanas perioda laikā ar sākotnējiem noteikumiem var apdrošināt arī jaunus uzņēmuma darbiniekus, nesamazinot katra darbinieka apdrošinājuma summu.

Apdrošināšanas prēmiju par polisi var nomaksāt vairākos maksājumos bez papildu piemaksas.

Iegādājoties atvērto polisi, var apmaksāt pakalpojumus, kas nav ietverti apdrošināšanas līgumā. Atvērtās polises apdrošinājuma summu nosaka apdrošinājuma ņēmējs, un apdrošināšanas perioda laikā var to palielināt.

Gan uzņēmums, gan apdrošinātie darbinieki var saņemt atlaides citiem “Seesam” pakalpojumiem.

  • PRIEKŠROCĪBAS "SEESAM" APDROŠINĀTIEM DARBINIEKIEM

Saskaņā ar iegādāto veselības apdrošināšanas programmu apdrošinātie pēc saviem ieskatiem var izvēlēties ārstniecības iestādi, kurā saņemt pakalpojumus.

Ārstniecības pakalpojumus var saņemt bez apmeklējumu skaita un summas ierobežojumiem visa apdrošināšanas perioda laikā.

Apdrošinātā persona bez cenas un skaita ierobežojumiem var iegādāties medikamentus aptiekās apdrošinājuma summas ietvaros visā apdrošināšanas perioda laikā.

Aprēķinot summu par klienta saņemtajiem pakalpojumiem ārpus līgumorganizācijām “Seesam” piemēro vienotu cenrādi, kas pieejams internetā: https://www.seesam.lv/uploads/files/veselibas-apdrosinasana/Veselibas_apdrosinasanas_izcenojumi2015.pdf

Ārstniecības iestādēs, kurām ar “Seesam” ir noslēgts līgums, var norēķināties tiešsaistē ar “Seesam” elektronisko veselības karti.

Atlīdzības pieteikumus var operatīvi iesniegt “Seesam” interneta mājas lapā https://www.seesam.lv/lv/pieteikt-atlidzibu/veselibas-apdrosinasana

“Seesam” klienti var saņemt konsultācijas par veselības pakalpojumu saņemšanas iespējām jebkurā laikā un nedēļas dienā.

Ja apdrošināšanas gadījums iestājies trešās personas darbības vai bezdarbības rezultātā, piemēram, pēc ceļu satiksmes negadījuma, “Seesam” cenšas atgūt zaudējumus no šīs personas, lai palielinātu atlīdzības summu.

Apdrošinātie kā fiziskās personas var saņemt atlaides citiem “Seesam” pakalpojumiem, ja darba devējs par to ir vienojies ar “Seesam”.
 

Vēl jūs varētu interesēt

Pieteikties